top of page

About Us

Finding Inspiration in Every Turn

כאן תוכל להכיר אותנו, הצוות המתגבש של התוכנית. הצטרפו אלינו. אנחנו מחפשים אנשים כמוך!

Our Story

הרעיון, כדרכם של רעיונות הגיע באבחה.

כדרכה של מציאות הוא עדיין בבניה.

Meet The Team

...ואז החל לראות זו הפעם הראשונה את גודל הממדים שלא יאמן של מה שאיבד האדם במחיר זכייתו בכוח להבין ולשלוט בעולם בעזרת אמיתות דיאלקטיות.
הוא בנה ממלכות של יכולת מדעית להפוך את תופעות הטבע לגילויי מימוש עצומים של כיסופיו לעוצמה לעושר - אך את זאת קנה במחיר ממלכת-הבנה גדולת ממדים לא פחות: ההבנה כיצד להיות חלק מהעולם, ולא אויב לא.

IMG-20210212-WA0001.jpg

דני רוטשילד
כפר ורדים

bottom of page